Op veilige hoogte met WindTech

Onshore training voor offshore professionals.

• Virtueel trainen voor werken aan windmolens
• Taakspecifieke technische en veiligheidsscenario’s
• Trainen en oefenen van O&M-procedures
• Troubleshooting- & fault-findingscenario’s
• Noodprocedures voor verbeterde reactietijden

REACH beyond zero: interne veiligheidscampagne STORK

Veiligheid is vakmanschap. Life-Saving Rules-trainingen en VR-trainingsstations in het GLT Safety Centre Groningen.

• Op een veilige manier gevaarlijke situaties ervaren
• Bewustwording creëren – ‘learning by doing’
• Ervaren en oefenen van veiligheidsprocedures
• Software (VR-trainingen Life Saving Rules)
• Hardware (installatie van VR-trainingstations om de VR-trainingen te ervaren)

Brandblustraining in VR

Bij brand ontstaat een stresssituatie waarin een goedgetraind bhv’er zijn hoofd koel weet te houden. De brandblustraining in VR oefent alle stappen: van wat je wel en wat je niet mag doen tot de daadwerkelijke handeling van het blussen.

• Veilig virtueel trainen in snel en adequaat brand blussen
• Bewustwording over de gevaren van brand
• Hoe sla je alarm, herkennen van geschikte blusmiddelen en hoe blus je een brand
• Herhaling voor het zich eigen maken van de situatie

STARK VR levert:

• VR-trainingen op basis van veiligheids- en werkniveaus
• Gamified trainingsmateriaal
• Leeromgeving om de individuele voortgang te monitoren
• Inrichting VR-trainingsruimtes